เข้าสู่ระบบ
| ช่วยเหลือ?
Beta
   หน้าหลัก    |    ผลิตภัณฑ์    |    ข่าวสาร    |    ความรู้    |    คู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย    |    เกี่ยวกับบริษัท   
หน้าหลัก
ระบบจัดการคลังสินค้า
ระบบจัดการคลังสินค้า สามารถใช้งานเพื่อช่วยให้การจัดการภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวดเร็วและแม่นยำ ทั้งงานจัดการเอกสารรับ และส่งสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บ การค้นหาสินค้าและหยิบสินค้า การส่งสินค้าออกจากคลัง การจัดการสต็อกด้วยบาร์โค้ด และ RFID สามารถค้นหาช่องที่จัดเก็บสินค้า การเคลื่อนย้าย การจัดส่งสินค้า ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานทราบถึงสถานะของคลังสินค้า ทั้งปริมาณสินค้าที่เข้าและออก พื้นที่จัดเก็บทั้งหมด และสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ได้อย่างละเอียด
รูปตัวอย่าง
ภาครัฐบาล
ระบบวางแผนทรัพยากรจังหวัด
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิก
ภาคสหกรณ์
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเอกชน
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระบบจัดการคลังสินค้า
ข่าวและกิจกรรม
ถวายภัตราหารเพล และ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล (24/11/2550)
สถานที่ : วัดชลประทานรังสฤษฎ์
ถวายภัตราหารเพล และ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่พระพรหมมังคลาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ภาพบรรยากาศ การอบรมการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ (9/11/2550)
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ภาพบรรยากาศ การอบรมการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 8 พ.ย.
Copyright  2004 - 2018  Design & Construction rights reserved.
Developed & Designed By Realtime™ Team. 
Beta  v3.0.0.50080 Build 501116.1630     
Internet Explorer 7.0 & Resolution : 1280 x 800 for best view